De Allina 630,

Een juiste definitie van het woord sloep is door ons niet gevonden. Wikipedia merkt op dat de rompvorm geen vaste kenmerken kent of het zou de rechte kielbalk (ook scheg genoemd) over de grootste lengte van de boot als een gemeenschappelijke kenmerk moeten zijn. Wij vinden dat de overnaadse bouw voor een sloep toch duidelijk herkenbaar moet zijn. Oude sloepen met name reddingssloepen waren vaak rondom aan het dolboord (bovenzijde scheepswand) voorzien van een kabelaring. Een touwlijn waaraan vroeger lussen werden gesplitst, met name bedoeld voor het optillen van de sloep en het kunnen aanklampen van drenkelingen. Nu wordt dit meer als stootwil toegepast. Een leguaan betreft een verdikking aan dit touw, ter plaatse op de voorsteven. Wat vroeger bij sleep- en opduwwerk werd toegepast en dit later, maar dan om meer esthetische redenen, weer wordt aangebracht.

Wij zijn van het begin gegaan voor een spiegelsloep ook wel kapiteinsloep genoemd. Naast deze keuze is door ons vooral gelet op de zeeg en de deklijn en het totale ontwerpmodel. Beter gezegd voldeed niet ieder bootmodel aan onze wensen en kan terecht niet iedere motorboot gelijk een sloep worden genoemd.

Een eerste contact met “De Bootbouwer” omtrent het ontwerp Allina 630 van Lageweg jachtontwerp gaf voor ons nog geen directe aanleiding om definitief te  beslissen hieraan te beginnen. Een aantal andere klussen van totale ander formaat moesten eerst worden afgerond. Vreemd genoeg liet het ons niet los om ooit toch ……….

Wij waren destijds  in het bezit gekomen van een aantal tekeningen op A4 formaat dat samen met een sloeptekening van bootbouwer Blaak (oud sloepenbouwer uit onze woonplaats) en  nog enkele andere modellen door mij in een map is gestopt en op de plank is terechtgekomen. Soms weet je niet meer wat je allemaal hebt verzameld. Echter willen wij ons plan werkelijk realiseren dan zullen de originele tekeningen (inclusief een bouwlicentie) niet mogen ontbreken. Vele zelfbouwers zijn ons voorgegaan zoals op internet zichtbaar is gemaakt. De vele foto’s en onderschriften op de diverse sites hebben bijgedragen tot onze beslissing wij gaan nu ook zelf een Allina 630 bouwen en maken daarbij gedeeltelijk gebruik van de aangeboden modules.

Allina630